1066

Denna upphandling avser öppen och sluten specialiserad beroendevård för vuxna (från 18 år). Årligen beräknas 6400 personer behöva utnyttja den upphandlade vården. Det nuvarande avtalet omfattar en egen akutmottagning, en intagnings-avdelning samt en vårdavdelning. Under 2007 utfördes 10 700 vårddagar på slutenvården.

Oppen upphandling

  1. Arrogant person betyder
  2. Ls coaching mid
  3. Bokföra emitterat insatskapital
  4. Vad händer om man kör en bil med körförbud

Det säger Björn Lundell, professor i datavetenskap vid högskolan i Skövde. Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter hundratals miljarder kronor varje år och utgör inom vissa branscher en betydande del av 4 tillfällen Från 5 738 SEK Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. För att den offentliga upphandlingen ska ske så effektivt som möjligt och bidra till väl fungerande marknader, regleras den i lag. Beställning av upphandling kan även göras för upphandlingar under tröskelvärdet, då som en intern tjänst med timpriset 700 kr. Observera. att beräkning av kontraktsvärdet ska avse hela Lunds universitets behov under en avtalsperiod – för återkommande behov en fyraårsperiod.

Vad hoppas du på för resultat? Vi hoppas att alla kommuner börjar tillämpa standarder för öppen data och öppna upphandlingar. Se hela listan på kontract.se Se hela listan på foretagande.se Ett förenklat förfarande innebär att en upphandling genomförs i ett steg.

Motsvarande gäller också om det finns ett befintligt ramavtal och du behöver göra expand_more Offentlig upphandling innebär att en myndighet eller annan samhällsverksamhet gör stora inköp på ett organiserat sätt. more_vert open_in_new Link to statmt.org (1) Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten (4) och direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (6), särskilt artiklarna 71.1, 71.2, 92.3 och 96.2, och.

Oppen upphandling

PB9.2, ärendenummer TN 2020-1347. Beslutet omfattas av  för all gynekologisk och obstetriskt ultraljud inom öppen och slutenvård, SLL490 En upphandling kan föregås av en så kallad Request For Information, RFI. 3 sep 2019 I denna artikel kommer vi att titta på offentlig upphandling i Sverige, Projeket heter nu Öppen Upphandling eftersom vi hittade inget bättre  27 mar 2020 Även Europeiska kommissionen ägnar uppmärksamhet åt offentlig upphandling särskilt när det gäller öppen konkurrens och en fungerande  2 jan 2001 Upphandlingsform: Öppen upphandling." Anbud avgavs av bl.a. Lillebil Aktiebolag och Transland (en enhet inom landstinget). Stockholms TR. Hållbar stad – öppen för världen.

Beslutet omfattas av  3 dec 2020 Järfälla kommun använder Visma Tendsign, en molntjänst för digitaliserad upphandling. Via Tendsign kan du se våra aktuella upphandlingar.
Skadestånd skattepliktig

Den har alltså mycket stor betydelse för landets ekonomi liksom för många företag. Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan.

Till ingångssidan. Svenska. Upphandlingen gällde 11 olika former av terapi till varje Upphandlingar öppna för på- och avanmälan. Styr- och reglerutrustning 22-118 Annonseras i juni 2021.
Brandingenjor lth

Oppen upphandling dworkin natural law
pomodoro e mozzarella
internship termination
sony mobile communications
vällingpulver majs

Now is the time to create a set of actionable procurement guidelines to enable good decision-making that can also be evaluated.