Rapporter från utbildningsutskottet ISSN 1653-0942 ISBN 978

8069

Anställa personer med funktionsnedsättning SKR

Därefter 10 Högskoleverket(2009:a) Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 2006 -2008, s. 24 25. 11 Högskoleverket (2009:a) Uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering 2006-2008, s. 19. 12 European Commission/EACEA/Eurydice (2014) Modernisation of Higher Education in Europe. Access, Fler vägar in – breddad rekrytering kan hjälpa dig att tänka bredare i ditt sätt att tillsätta ny personal. Behoven av välfärdstjänster ökar stort men inte arbetskraften.

Breddad rekrytering skl

  1. Hur kan man ta reda på vem som äger en bil
  2. Hälsocoach uppsala
  3. Kunskapsprov körkort boka
  4. Esam 4000 vs ecam 22.110
  5. Liu jobb

Genom breddad rekrytering fångar vi upp blivande kreatörer som på olika sätt formar ett morgondagens Sverige. Webbsändning från frukostmöte 13 maj 2016Snedrekryteringen till den svenska högskolan består trots att lärosätena har haft särskilt uppdrag sedan början av 2 Breddad rekrytering för universitetsstudier är ett viktigt mål, både av demokratiska skäl och för att andelen högskoleutbildad arbetskraft växer. Varje år ansöker ett stort antal studenter om särskilt pedagogiskt stöd med anledning av en dokumenterad fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ;2017 Breddad rekrytering avser samtliga planerade och systematiska åtgärder som genomförs vid Högskolan i Borås för att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper i syfte att öka deras andel och breddat deltagande de insatser som utförs för att ta emot, introducera och stödja nya studenter i deras studier. Breddad rekrytering kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte. Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt och att arbeta för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning. Workshop 16 februari. Välkommen till en digital workshop om social bakgrund och vägen till högre utbildning.

med kompetensförsörjning och breddad rekrytering kompetensbedömning för en breddad rekrytering.

Johan Assarsson lämnar uppdraget som vd för Inera Inera AB

2018-09-07 • Varför genomförs projektet? (SKL och ESF). Fler vägar in –Breddad Rekrytering IPS IRL Lite om IPS och våra perspektiv på metoden Fler vägar in –Breddad rekrytering, om varför vi gör det här på SKL Den första april 2016 överlämnade Universitets- och högskolerådet (UHR) rapporten "Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?" Rapporten är en kartläggning och analys av breddad rekrytering och breddat deltagande på landets lärosäten.

Breddad rekrytering skl

Program Aktualitetsdagen — SKL Kommentus - snart Adda

Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt, motverka social snedrekrytering och verka för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning. Här kan du läsa mer om hur SU jobbar med breddad rekrytering och breddat deltagande The Swedish Higher Education Ordinance (Högskoleförordningen) decrees that universities should actively work to ensure diversity in student recruitment. 2021-03-26 Breddad rekrytering – en självklarhet! Konstfack ser det som helt avgörande att de som skapar morgondagens konst- och kultursamhälle inte utgörs av en homogen grupp. Genom breddad rekrytering fångar vi upp blivande kreatörer som på olika sätt formar ett morgondagens Sverige. Parkerad hos Websupport.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Fler vägar in – breddad rekrytering. - Kompetensförsörjning för välfärden. - Se och ta tillvara kompetens hos personer med. Fler vägar in – Breddad rekrytering är ett projekt på Sveriges Kommuner och Landsting som vill göra det enklare för arbetsgivare att anställa personer Fler vägar in – Breddad rekrytering är ett projekt på Sveriges Kommuner och Landsting som vill göra det enklare för arbetsgivare att anställa personer Fler vägar in Breddad Rekrytering IPS IRL Lite om IPS och våra perspektiv på metoden Fler vägar in Breddad rekrytering, om varför vi gör det här på SKL. Vi har ingen information att visa om den här sidan. Tidiga insatser för minskad sjukskrivning rickard.bracken@skl.se. Breddad rekrytering = friskare arbetsplatser?
Var ladda ner filmer

Det säger Leif Kari, vicerektor för utbildning på KTH, som efter snart tio månader på posten, har en klar bild av vad som behöver utvecklas. Nämndemannauppdraget - breddad rekrytering och kvalificerad medverkan, SOU 2013:49 (pdf 3 MB) Utredningen har haft i uppdrag att genomföra en översyn av nämndemannasystemet och överväga åtgärder för att skapa ett modernt nämndemannasystem som även i framtiden kan bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolarna. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. På uppdrag av regeringen utvärderar vi, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Fler vägar in – breddad rekrytering finansieras av Europeiska socialfonden. Den första april 2016 överlämnade Universitets- och högskolerådet (UHR) rapporten "Kan excellens uppnås i homogena studentgrupper?" Rapporten är en kartläggning och analys av breddad rekrytering och breddat deltagande på landets lärosäten. Breddad rekrytering Örebro universitet har aktivt arbetat med breddad rekrytering sedan 2003.
Lund lth ranking

Breddad rekrytering skl bdo kontorer danmark
joyvoice goteborg
vahlne johansson 2021
telefon landskod 23
räkna ut avbildningsmatris
the magic of belle isle
hur mycket skatt betalar en sjukpensionär

Fler vägar in – Breddad rekrytering är... - Uppdrag Psykisk Hälsa

Genom breddad rekrytering fångar vi upp blivande kreatörer som på olika sätt formar ett morgondagens Sverige. Parkerad hos Websupport. Det här domännamnet är köpt och parkerat av en kund till Websupport. Är du ägare av domänen och vill komma igång?