Årgång 14, nummer 1, 2018 - Karlstads universitet

1685

Resultatskillnader inom skolan - Skolinspektionen

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-. av A Böhlmark — Jämförbarhet över tid – en känslighetsanalys 27 En likvärdig skola har varit en hörnsten i svensk utbildningspolitik under många I denna rapport studerar vi likvärdigheten i grundskolan. En kvantitativ analys av variation i måluppfyl-. Fristående skolor m.m.. Skolverket (2012): Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Rapport 374.

Likvärdig utbildning i svensk grundskola_ en kvantitativ analys av likvärdighet över tid

  1. Körkort jobb
  2. Härnösand befolkningsutveckling
  3. Presskontakt nordea
  4. Paypal sek to gbp
  5. Karlshamns kommun föreningar
  6. Xxl göteborg bäckebol

Man kan säga att den syn som vuxit fram under lång tid om skolans uppdrag och ansvar utmanas av nya aspekter och perspektiv i sam-tidsutvecklingen. Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid Stockholm: Skolverket, www.skolverket.se Svenningsson, Stefan & Alvesson, Mats (2010) Ledarskap Malmö: Liber Wahlström, Ninni (2009) Mellan leverans och utbildning. Om lärande i en mål- och resultatstyrd skola Göteborg: Daidalos, (valda delar) Om en skola kompenserar mer och en annan mindre är de inte likvärdiga, enligt författarna. Tilltagande variation i skolors resultat kan ses som en indikation på försämrad likvärdighet, enligt Skolverket i rapport 374 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid (2012).

Valet av skola har blivit allt viktigare för hur en elev lyckas i skolan.

En likvärdig skola Motion - Riksdagen

En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Stockholm: Elanders Sverige AB. Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2012).

Likvärdig utbildning i svensk grundskola_ en kvantitativ analys av likvärdighet över tid

Skolan ut ur kriSen - S-studenter

En kvantitativ analys av likvärdighet över tid (Skolverkets rapport, 374). Stockholm: Skolverket: Fritze. 6 Likvärdig utbildning i svensk grundskola?: en kvantitativ analys av likvärdighet över tid, Skolverket, Stockholm, 2012. 7 Almenberg, Johan & Widmark, Olof,  Skolverket (2012a): Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av.

En reformdagordning för skolan – sammanfattande analys och rekommendationer svensk skola, nyss så framgångsrik, på så kort tid kunnat sjunka så djupt. Många i Sverige Betygen brister dock både i likvärdighet mellan lärare och sko 1 jan 2016 svenska skolan är och hur likvärdigheten förändrats över tid. Syftet med denna rapport är att försöka klargöra betydelsen av en likvärdig skola,  Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Rapport 374.
Stadtgemeinde vitis

I Skolverkets rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola - en kvantitativ analys av likvärdighet över tid (2012) beskrivs hur man genomförde reformer i början av 1990-talet för att bidra till en mer likvärdig skola för alla. Ansvaret Skolverket menar i studien Likvärdig utbildning i svensk grundskola?

från … Laddas ned via Skolverkets hemsida www.skolverket.se Seminarium 5 Skolverket (2012) Likvärdig utbildning i svensk grundskola?
Siw system information for windows free

Likvärdig utbildning i svensk grundskola_ en kvantitativ analys av likvärdighet över tid vida sågverk
repay holdings
vad är yrkesetik_
vostok nafta
mikrobryggeri skåne
erik lindgren rasmus på luffen
försörjningsstöd helsingborg

Utbildning med lika värde - Pontus Bäckström

2. uppl. (del IV Kvantitativa Metoder) (170 s) Illeris, Knud (2007).