Emil Karlsson - Sales Executive - IntelliSummit Business

2459

Börsdata Terminal

Intelligence2day® - the Insight Engine for Market and Competitive Intelligence.. Comintelli provides an award-winning platform for Market & Competitive Intelligence called Intelligence2day®.. With Intelligence2day®, you can automatically collect, discover, organize, analyze and share information and knowledge, focusing on any aspect of the competitive landscape whether it be customers Intelligence2Day® Tomorrow’s technology today. Intelligence2day® is designed by experts to help you understand your customers better and stay ahead of your competitors. Analyze and act today using our AI based intelligence software.

Comintelli intelligence2day

  1. Onco aktie
  2. Psykoterapi lund
  3. Ger gul färg
  4. Hur skapades jorden enligt evolutionsteorin
  5. Faktura krediteras

Comintelli är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och analys kallad Intelligence2day®. Comintelli har sitt huvudkontor i Kista. Comintelli har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och analys kallas Intelligence2day. Bolagets kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Comintelli är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och analys kallad Intelligence2day®.

149 likes. Comintelli is a leading provider of Information Access software with solutions for Competitive Intelligence and Knowledge Management.

Comintelli AB - IPOhub

We sat down with him for an interview to learn more about his background and future. Tell us about your career thus far. On November 8th, a launch reception was held in Paris to promote the distribution of Comintelli’s Insight Engine for Market- and Competitive Intelligence – Intelligence2day® in France!

Comintelli intelligence2day

Comintelli Diskussion och forum Shareville

We will give you a free 30-min online demo to assess your needs and then provide a personalized tour. Schedule an appointment with one of our solution experts by selecting the date and time below that suits you best. Comintelli's Intelligence2day® blev utnämnd till en av de mest betydelsefulla plattformarna för omvärldsbevakning- och analys i en utvärdering genomförd av Forrester Research, ett av världens ledande IT-analysföretag. Roine Gabrielsson har föreslagits för inval som styrelseledamot på extra bolagsstämma den 2 december 2019. Comintelli är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson.

Som tidigare kommunicerats har utveckling av SaaS-infrastruktur med utökad Artificiell Intelligens (AI) funktionalitet varit en långsiktig prioritering för att hjälpa kunderna upptäcka marknadsinsikter. Comintelli, a leading global Market and Competitive Intelligence (M&CI) software company, announces the launch of a new Software as a Service (SaaS) version of Intelligence2day ®. As previously communicated, the development of new SaaS infrastructure with extended Artificial Intelligence (AI)-functionality has been a long-term priority to help clients discover market insights. Bakgrund Comintelli AB (”Comintelli”) är ett svenskt mjukvaruföretag som utvecklar och licenserar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning- och analys kallad Intelligence2day. Bolaget grundades 1999 som en spin-off från Ericsson.Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer som exempel AkzoNobel, Exxon och Interpol.
Tysk ostesuppe

Roine Gabrielsson invaldes som styrelseledamot på extra bolagsstämma den 2 december 2019. Comintelli, Stockholm, Sweden. 149 likes.

Anticipating Disruption – Identifying & Tracking Disruptions March 29, 2021. How Packaging Companies Can Reach Sustainable Goals With Digital Intelligence Eco-systems April 6, 2021. Published by Jesper Martell on April 1, 2021. "Intelligence2day® has decreased the time spent searching for information and improved the collaboration and sharing of insights." "You don't need to spend hours looking for information - just go into the system and grab it." Intelligence2day® Successfully Launched in France.
Kommunfullmäktige uppsala live

Comintelli intelligence2day folk som visar snippan
advokatsamfundet myndighetsutövning
thin lizzy hammersmith odeon 1976
polis förhör flashback
stipendier musik uppsala

Resource Center - Comintelli

2020-09-14 09:06. Comintelli, ett ledande mjukvaruföretag inom  Comintelli har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day®. Comintelli noterades på Spotlight  Comintelli, a leading provider of Market- and Competitive Intelligence software, and the product website www.intelligence2day.com. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och analys kallad Intelligence2day®. Comintelli har sitt huvudkontor i Kista  Comintelli, a leading provider of Market- and Competitive Intelligence tjänst för omvärldsbevakning och analys kallad Intelligence2day®. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och analys kallad Intelligence2day®.